projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne to niezwykle ważne elementy wyposażenia każdego obiektu użyteczności publicznej, firmy. Widoczne i prawidłowo rozmieszczone są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia osób zagrożonych w przypadku zaistnienia pożaru.

Podobnie jak sprzęt ppoż., jego oznakowanie powinno być dobrane indywidualnie w zależności od potrzeb obiektu.

Znaki ewakuacyjne są oznakowaniami fotoluminescencyjne wykonywanymi na różnych podłożach oraz w różnych formatach, w zależności od odległości z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

W zależności od podłoża, na którym mają być umieszczane znaki ewakuacyjne stosuje się znaki w formie naklejki bądź płyty

 

ewakuacja znaki

 

Integralną częścią planu oznakowania są rzuty architektoniczne kondygnacji z naniesionymi tam za pomocą oznaczeń graficznych, informacjami o występujących drogach ewakuacyjnych oraz urządzeniach służących ochronie przeciwpożarowej.

Celem opracowania planu oznakowania jest określenie:
- ilości i rodzajów znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.
- ilości i rodzajów podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
przeciwpożarowych.

Projekt określa oznakowania:
- charakterystykę pożarową obiektu,
- rodzaje znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej,
- zasady rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych,
- urządzenia przeciwpożarowe.

Przykładowy projekt:

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych