projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Firma KAMI zajmuje się zabezpieczeniami przejść instalacyjnych rur palnych, niepalnych, instalacji kablowych, itp.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przeprowadzone są pojedyncze przewody elektryczne, kable i wiązki kabli oraz rury z materiałów niepalnych i palnych, stanowią bardzo ważny element przegrody przeciwpożarowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie obniżenia wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu.

Zadaniem systemu ochronnego przejść instalacyjnych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, zmniejszenie zagrożenia powstania pożaru, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.

W stosowanych systemach najczęstszymi rozwiązaniami jest zastosowanie

  • ogniochronnych elastycznych i pęczniejących mas ogniochronnych
  • kaset i obejm ogniochronnych
  • otulin z wełny mineralnej

Ponadto w przypadku przejść instalacji wentylacji bytowej przez przegrody (ściany i stropy) o odporności ogniowej stosowane są klapy pożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Klapy te sterowane są przy pomocy czujnika topikowego lub automatycznie z systemu sygnalizacji pożaru.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych