projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Wydzielenia przeciwpożarowe

Wydzielenia przeciw pożarowe zapewniają odpowiednią odporność ogniową, cieplną oraz dymową pomiędzy strefami zagrożonymi pożarem.

Stosuje się je w celu: ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru poza strefę objętą pożarem, zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych stref oraz umożliwienia przeprowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczej.

Wydzielenia bezpiecznych stref pożarowych wykonujemy za pomocą: bram, ścianek, kurtyn, stolarki drzwiowej i okiennej o odpowiedniej odporności ogniowej na bazie materiałów od czołowych producentów.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych