projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Symulacje CFD

CFD (Computatiunal Fluid Dynamics)jest dziedziną mechaniki płynów w której do określania parametrów płynu stosuje się metody numeryczne. Dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputerów rozwiązywane są równania różniczkowe cząstkowe opisujące ruch płynu.

Symulacje CFD obecnie oprócz celów naukowych są szeroko wykorzystywane w przemyśle lotniczym, samochodowym, chemicznym oraz w budownictwie.

Firma KAMI w swojej działalności korzysta ze specjalistycznego oprogramowania Fire Dynamics Simulator (FDS), opracowanego przez National Institute of Standards and Technology w ramach programu rządu USA. Program ten powstał bezpośrednio z myślą o wykorzystywaniu go w badaniach naukowych inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.


Przeprowadzenie analizy CFD może służyć do:

- Określenia czasu bezpiecznej ewakuacji
- Prognozowania wartości temperatur i zakresu widzialności na drogach ewakuacyjnych
- Sprawdzenia na etapie projektowym poprawności przyjętych rozwiązań instalacji oddymiania budynku
- Analizę zachowania się elementów konstrukcji pod wpływem wysokich temperatur
- Weryfikację poprawności działania instalacji tryskaczowej oraz detekcji toksycznych gazów i dymu
- Sprawdzenie obecności obszarów o niewystarczającej wentylacji

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych