projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Usługi BHP i Ppoż

Zapewniamy pomoc w zakresie:

- Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- Wykonania kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego,

- Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

 • instrukcje przeciwpożarowe;
 • wykazy telefonów alarmowych;
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż;
 • pożarnicze tablice informacyjne;
 • podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze.

- Prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

Przeprowadzamy regularne kontrole w zakresie:

 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
 • Wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania,
 • Sprawności systemów alarmowania,
 • Zaopatrzenia przecipożarowego nadzorowanych obiektów w wodę;
 • Kontrole dróg pożarowych i ewakuacyjnych,

Na bieżąco aktualizujemy przepisy związane z ochroną przeciwpożarową,

Zajmujemy się montażem drzwi przeciwpożarowych i klap oddymiających,

Zapewniamy kompleksowy montaż Systemu Alarmu Pożaru.

Sporządzamy protokoły stanu nadzorowanych obiektów uwzględniając : źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników; ergonomię wyposażenia stanowisk pracy; stan wyposażenia stanowisk pracy; stan zaplecza socjalnego, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych, wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe.

Na życzenie opracujemy: ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zarządzenia i instrukcje ogólnych dotyczące BHP, przeprowadzimy kontrolę warunków pracy oraz sprawdzimy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

 

 

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych