projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Umowa ze Strażą Miejską na opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczeń przeciwpożarowych

31 marca 2015r. podpisaliśmy umowę ze Strażą Miejską m.s. Warszawy, której przedmiotem jest opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych