projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Firma KAMI organizuje  rodzaju szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  • zachowania się w trakcie pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • szkolenie z zakresu ewakuacji zgodnie z § 17. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • szkolenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • inne szkolenia, według uzgodnień

W programie szkolenia znajdują się między innymi: postawy prawne dotyczące prowadzenia ewakuacji, wymogi prawne dotyczące dróg ewakuacyjnych w budynkach, obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w zakładzie pracy, ogólne zasady postępowania w przypadku ewakuacji, obowiązki pracowników i innych osób znajdujących się w budynku z zakresu ewakuacji, sposoby powiadamiania (alarmowania) o ewakuacji w budynku, sposoby zwalczania pożarów w zarodku, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach.

 

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych