projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Systemy sygnalizacji pożaru

Firma KAMI oferuje Państwu swoje usługi w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji systemu sygnalizacji pożaru. Skuteczna ochrona przeciwpożarowa należy do najważniejszych potrzeb człowieka dotyczących bezpieczeństwa. Rozwiązania systemu alarmu pożaru ograniczają powstawanie pożaru i dbają o ochronę życia ludzi, mienia, oraz budynków i obiektów. Detekcja pożaru we wczesnym stadium pozwala uniknąć tragedii oraz zmniejsza straty materialne. Dlatego tak ważne jest wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru.

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

System oparty jest na centrali sterującej, do której podłączone są czujki pożarowe i ręczne ostrzegacze pożarowe. Centrala umożliwia sterowanie bramami przeciwpożarowymi zamykanymi w przypadku alarmu, a także może uruchamiać urządzenia gaśnicze, współpracować z systemem oddymiania, z systemem rozgłoszeniowym (DSO) i inne. Dopełnieniem systemu sygnalizacji pożaru jest połączenie z firmą monitorująca, co ma przyspieszyć ewentualną akcję ratunkowo-gaśniczą.

Systemy sygnalizacji pożaru stosuje się dla bardzo zróżnicowanych pod względem technicznym obiektów, takich jak: kina, szpitale, szkoły, obiekty sportowe, zakłady produkcyjne, obiekty wpisane do rejestru zabytków i wiele innych.

Centrala sygnalizacji alarmu pożaru jest głównym "sercem" całego systemu. Podejmuje decyzję o zainicjowaniu pożaru we wczesnym stadium. Może realizować wiele funkcji, między innymi: – przekazywać informację o każdym zdarzeniu jaki powstanie do centrum monitorowania lub systemu nadzoru, – współpracować z urządzeniami przeciwpożarowymi, – pracować w systemie central sieciowych (terminale), zwiększając tym samym powierzchnię dozorowanego obszaru, – zasilać urządzenie zewnętrzne np. sygnalizatory – rejestrować i drukować zdarzenia.

Opracowaliśmy systemy oparte na centralach:

Polon-Alfa

Polon-Alfa

Siemens Synova

Systemy Siemens Synova

Sagitta

ASP250

ESSER

Schrack Seconet

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych