projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Stała współpraca z ZCCK w Warszawie

Informujemy, iż nawiązaliśmy stałą współpracę z Zakładem dla Chronicznie Chorych Kobiet mieszczącym się w Warszawie przy ul. Żywicznej 40. Zakres tych prac obejmuje: konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, kurtyn przeciwpożarowych, a także badanie parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych oraz konserwacja gaśnic.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych