projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Realizacje

ZUS oddział w Białymstoku
- wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych
- wykonanie instalacji oddymiania

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna – ul. Jana Pawła II 39
w Podkowie Leśnej

- projekt budowlano-wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej
- projekt systemu oddymiania

Budynki magazynowo-biurowe FM Logistyc w Błoniach
- system sygnalizacji pożarowej

Centrum handlowe Auchan w Piasecznie
- wykonanie i uruchomienie instalacji oddymiania

Nadwiślański oddział Straży Granicznej – budynek nr 1 przy
ul. 17 stycznia 23 w Warszawie

- projekt budowlano-wykonawczy wydzielenie ppoż. klatek schodowych
- projekt budowlano-wykonawczy oddymiania klatek schodowych
- wydzielenie klatek schodowych ścianami i drzwiami ppoż.
- wyposażenie klatek schodowych w automatyczną instalację oddymiania
- przesunięcie istniejących okien i poszerzenie spoczników na klatce schodowej

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7
w Warszawie

- wydzielenie pożarowe klatek schodowych
- dostawa i instalacja kurtyn rolowanych przeciwpożarowych

Budynek Radiologii Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42
w Warszawie

- wykonanie i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania

Zespół budynków przy ul. Rembielińskiej 20 w Warszawie
- wykonanie i uruchomienie instalacji sieci elektryczno-logicznej,
- wykonanie i uruchomienie kontroli dostępu,
- wykonanie i uruchomienie telewizji przemysłowej

Budynek mieszkalny przy ul. Kabacki Dukt 6 w Warszawie
- wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej
- wykonanie i uruchomienie instalacji oddymiania
- dostarczenie i montaż bram przeciwpożarowych

Budynek mieszkalny przy ul. Meksykańskiej 8 w Warszawie
- wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej
- wykonanie i uruchomienie instalacji oddymiania

Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie

- projekt budowlano-wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej
- wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej

Zespół budynków przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie
- zainstalowanie i uruchomienie telewizji przemysłowej

Budynek mieszkalny przy ul. Górczewskiej 242 w Warszawie
- wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych

Budynek mieszkalny przy ul. Dębowskiego 6 w Warszawie
- wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Pasaż Bródnowski”
przy ul. Rembielińskiej 20 w Warszawie

- wykonanie i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych