projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Projekty i dokumentacja przeciwpożarowa

Świadczymy usługi w zakresie opracowywania analiz zagrożenia pożarowego, ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej oraz projektów takich instalacji jak:

  • instalacje oddymiania,
  • instalacje hydrantowa,
  • instalacje oświetlenia awaryjnego.

Projekty i ekspertyzy uzgadniane są ze stale z nami współpracującymi rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przygotowujemy ponadto Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które sa zgodne z obecnie obowiązującym przepisami i posiadają rysunki zawierające informacje o etatyzacji sprzętu pprzeciwpożarowego. w obiekcie oraz o przebiegu dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych