projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne

Firma KAMI zajmuje siię kompleksową instalacją oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego.

Powstający w budynku pożar stwarza zagrożenie nie tylko dla jego elementów, a przede wszystkim dla przebywających tam ludzi. Podczas akcji gaśniczej najważniejszym problemem, z jakim musi się uporać straż pożarna, jest bezpieczna ewakuacja ludzi. Jednym z głównych czynników utrudniających sprawne opuszczenie budynku przez ludzi, szczególnie w porze nocnej jest brak właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w trakcie pożaru.

Instalujemy oświetlenie w następujących miejscach:

Pomieszczenia:

  • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych;
  • sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • wystawowych w muzeach,
  • o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

Drogi ewakuacyjne:

  • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

 

 

 

 

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych