projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Oferta

Firma KAMI Consulting oferuje państwu swoje usługi w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji systemu sygnalizacji pożaru.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa należy do najważniejszych potrzeb człowieka dotyczących bezpieczeństwa. Rozwiązania systemu alarmu pożaru ograniczają powstawanie pożaru i dbają o ochronę życia ludzi, mienia, oraz budynków i obiektów. Detekcja pożaru we wczesnym stadium pozwala uniknąć tragedii oraz zmniejsza straty materialne. Dlatego tak ważne jest wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru. System oparty jest na centrali sterującej, do której podłączone są czujki pożarowe i ręczne ostrzegacze pożarowe. Centrala umożliwia sterowanie bramami przeciwpożarowymi zamykanymi w przypadku alarmu, a także może uruchamiać urządzenia gaśnicze, współpracować z systemem oddymiania, z systemem rozgłoszeniowym (DSO) i inne. Dopełnieniem systemu sygnalizacji pożaru jest połączenie z firmą monitorująca, co ma przyspieszyć ewentualną akcję ratunkowo-gaśniczą. Systemy sygnalizacji pożaru stosuje się dla bardzo zróżnicowanych pod względem technicznym obiektów, takich jak: kina, szpitale, szkoły, obiekty sportowe, zakłady produkcyjne, obiekty wpisane do rejestru zabytków i wiele innych. 

Centrala sygnalizacji alarmu pożaru jest głównym „sercem” całego systemu. Podejmuje decyzję o zainicjowaniu pożaru we wczesnym stadium. Może realizować wiele funkcji, między innymi: 
- przekazywać informację o każdym zdarzeniu jaki powstanie do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
- współpracować z urządzeniami przeciwpożarowymi,
- pracować w systemie central sieciowych (terminale), zwiększając tym samym powierzchnię dozorowanego obszaru,
- zasilać urządzenie zewnętrzne np. sygnalizatory
- rejestrować i drukować zdarzenia.

Opracowaliśmy systemy oparte na centralach: 
- Polon-Alfa 
- Siemens Synova 
- Sagitta 
- ESSER
- Schrack

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych