projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Nadzór techniczny w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie

W połowie listopada zawarlismy umowę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy, której przedmiotem jest stały nadzór techniczny oraz prace konserwacyjne 2 budynków biurowych i garaży zlokalizowanych przy ul. Al. Niepodległości 186 i 188B.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych