projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Instalacje hydrantowe i pompownie

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydranty są wykorzystywane głównie do gaszenia pożarów.

Zajmujemy się:

  • Hydrantami zewnętrznymi – zarówno nadziemnymi jak i podziemnymi
  • Hydrantami wewnętrznymi – natynkowymi lub wnękowymi

Wszystkie hydranty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.

Przeprowadzamy równiez okresowe kontrole parametrów technicznych hydrantów, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych