projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Inne usługi

Inne usługi:
– wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa i ewakuacji oraz podręczny sprzęt gaśniczy
– montaż bramy i drzwi przeciwpożarowe
– pomiary hydrauliczne sieci hydrantowych
– zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych
– przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych