projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Gaśnice

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229) każdy budynek, obiekt lub teren powinien być wyposażony w odpowiednią, wymaganą przepisami ilość gaśnic lub agregatów gaśniczych.

Firma KAMI dostarczy Państwu odpowiedni sprzęt gaśniczy, dokonamy oceny danego obiekt pod względem właściwej ilości sprzętu i wyznaczymy miejsca jego rozmieszczenia.

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych